#gruemenu.grue
С любезното съдействие на 
Адвокат Емил А. Георгиев

GDPR: какво се променя за фотографите.
Снимка на физическо лице, от която то може да бъде идентифицирано по пряк и непосредствен начин, представлява „лични данни“ както по смисъла на Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), така и на Общия регламент за защита на данните (по-известен като GDPR).