#gruemenu.grue

                                           Малко за сватбите и сватбената фотография и от мен!

               Предвид опита ми на сватбен фотограф от повече от 20г., бих си позволил да дам няколко съвета на двойките, на които им предстои това емоционално събитие. Споделям своите впечатления, за да не се превърне мечтания ден от прекрасно тържество в изпитание, което просто всички чакат да свърши!

С любезното съдействие на 
Адвокат Емил А. Георгиев

GDPR: какво се променя за фотографите.
Снимка на физическо лице, от която то може да бъде идентифицирано по пряк и непосредствен начин, представлява „лични данни“ както по смисъла на Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), така и на Общия регламент за защита на данните (по-известен като GDPR).